BflOBe MarHeHH

B KaxepeHexo noä "MarHesHH" oàèKHOBeHO ce HMa npeäBHä MarHesHeBHax KapáoHax (MgCG3.5H2G) c hhkoh äo5aBKH Kaxo cHëHUHeB äByoKHc, kohto yBenrnaBax cuenneHHexo. Tpa5âa äa ce noMHH, ne MarHesHax He ce HsnonsBa sa MapKHpaHe Ha xBaxKHxe, a sa noäcymaBaHe Ha änaHHxe h npbcxme Ha OHesH, kohto ce noxax necHO.

npoäaBa ce Ha 5yHKH (kohxo xpa5âa äa ce pasäpo5ax Ha MaëKH napneHua HëH Ha npax), Ha npax HëH b äyHanpeHOBH xonKH (Kbäexo npaxbx e BKëKweH b noprne Ha MaxepHaxa). ÄyHanpeHOBHxe xonKH cxaBax Bce no-nonynapHH b sanrne, Kbäexo npeKaneHoxo oxäenaHe Ha MarHesHeB npax búb Bbsäyxa, Moœe äa nprnHHH säpaBocnoBHH npo5ëeMH. OnmaMxe bcmkh BHäOBe MarHesHH, äOKaxo ycxaHOBHxe koh e Haö-noäxoäfl^ sa Bac.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment